LJUBOMIR IVANOVIĆ CRTEŽI JUGOSLOVENSKI PREDELI

Bogdan Popović, Dušan Janković

Cena: 5500.00 din.

Izdavač: DRŽAVNA ŠTAMPARIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Godina izdanja: 1937

Jezik srpski
Pismo ćirilica
Broj strana
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 250 x 320 mm
Tiraž 3055
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Primerci obeleženi arapskim brojevima od 1 do 3000 čine originalno izdanje; Ova knjiga numerisana brojem 2244.