PSIHOANALITIČKA ISTRAŽIVANJA U UMETNOSTI

Ernst Kris

Cena: 1265.00 din.

Izdavač: Kultura Beograd

Godina izdanja: 1970

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 403
ISBN
Težina
Edicija Misao i dileme
Grad Beograd
Povez tvrdi sa zaštitnim omotom
Format 125 x 188 mm
Tiraž
Prevodilac Slobodan Petković
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.