DRUŠTVA - Evolucijski i poredbeni pristup

Talcott Parsons

Cena: 1100.00 din.

Izdavač: AUGUST CESAREC

Godina izdanja: 1988

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana 244
ISBN 86-393-0072-0
Težina
Edicija Suvremene teme
Grad Zagreb
Povez meki sa klapnama
Format 122x194
Tiraž
Prevodilac Vesna Grbin
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.