ISTORIJA JUGOSLAVIJE

Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić, Vladimir Dedijer

Cena: 1100.00 din.

Izdavač: PROSVETA

Godina izdanja: 1972

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 595
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 185 x 245 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.