Ervin Panofski

UMETNOST I ZNAČENJE IKONOLOŠKE STUDIJE

Cena: 3080.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Milenko Misailović

DRAMATURGIJA KOSTIMOGRAFIJE

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Rudolf Arnhajm

UMETNOST I VIZUELNO OPAŽANJE

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1971

Dodaj u korpu
Čenino Čenini

TRAKTAT O SLIKARSTVU 2

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1950

Dodaj u korpu
M. Bahtin

STVARALAŠTVO FRANSOA RABLEA I NARODNA KULTURA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Veselin Čajkanović

O MAGIJI I RELIGIJI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Gert Natzmer

PRETHISTORIJSKE KULTURE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Kamila Grej

RUSKI UMETNIČKI EKSPERIMENT

Cena: 2420.00

Godina izdanja: 1978

Dodaj u korpu
Aleksa Čelebonović

SAVREMENO SLIKARSTVO U JUGOSLAVIJI

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1965

Dodaj u korpu
Konstantin Mihajlović iz Ostrovice

JANIČAROVE USPOMENE ILI TURSKA HRONIKA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2014

Dodaj u korpu
Lubor Niderle

SLOVENSKE STARINE

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1954

Dodaj u korpu
Rudolf Arnhajm

MOĆ CENTRA STUDIJA KOMPOZICIJE U VIZUELNIM UMETNOSTIMA

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Ivan Lupić

SHAKESPEARE IZMEĐU IZVEDBE I KNJIGE

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2010

Dodaj u korpu
Smilja Marjanović Dušanić

SVETI KRALJ KULT STEFANA DEČANSKOG

Cena: 3795.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Thomas Arnold

POVIJEST ISLAMA

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Leonardo Benevolo

GRAD U ISTORIJI EVROPE

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Frenk Lečner

KULTURA SVETA

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Kenet Tompson

MORALNA PANIKA

Cena: 605.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu
Pjotr Kuncevič

LEGENDA EVROPE

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Statis Gurguris

SANJANA NACIJA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Nensi Adler

PREŽIVELI IZ GULAGA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Meri Kaldor

NOVI I STARI RATOVI

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Alojz Benac

STEĆCI

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu